Konsultföretag inom skogsvård


Kulfallets Skogsservice är ett konsultföretag i östra Värmland och erbjuder tjänster såsom skogsvård och skogsplanering till företag och enskilda skogsägare.

Kulfallets Skogsservice drivs av Fredrik Jonasson, jägmästare med lång och gedigen erfarenhet av skogsbranschen.


Kulfallets Skogsservice | 070 – 587 50 21 | fredrik@kulfallet.se | Sandsjön Kullfallen 1 | 680 96 Lesjöfors